Шляхом розміщення, наведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу товару, а також інформації, що міститься на сайті (в Інтернет-магазині angelprof.com.ua Продавець робить пропозицію (оферту) фізичним особам з придбання товарів, розміщених на сайті angelprof.com.ua ( далі – «сайт»), на умовах зазначеного Публічного договору купівлі-продажу товару. Публічний договір купівлі-продажу товару 1.Терміни та визначення

 1. Публічний договір купівлі-продажу товару (далі – «Договір») – договір, в якому Продавець взяв на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, кожній фізичній особі, яка до нього звернеться (Покупцеві).
 2. Продавець – фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті інформацію про товари, які воно реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на сайті інформації про товар. Найменування Продавця вказується в документах на передачу товару (накладної) Покупцеві.
 3. Покупець – фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати, або замовити товар.
 4. Оферта – пропозиція Продавця на адресу фізичної особи про укладення цього Договору.
 5. Акцепт – надання фізичною особою повної і безумовної згоди щодо укладення цього Договору на умовах, викладених в цьому Договорі.
 6. Замовлення-вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.
 7. Акцептування Договору

2.1. Підтвердженням здійснення Покупцем акцепту є направлення Покупцем Продавцю за допомогою системи, розміщеної на сайті angelprof.com.ua, замовлення на відповідний товар. 2.2. З моменту отримання Продавцем від Покупця замовлення на товар цей Договір вважається укладеним. 2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, порядком прийняття претензій, з характеристиками товару з ціною товару, умовами оплати вартості товару, умовами доставки товару і оплати вартості такої доставки гарантійними зобов’язаннями щодо товару, порядком розірвання даного Договору.

 1. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю замовлений і оплачений Покупцем товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти замовлений товар від продавця. 3.2. Сторони за цим Договором підтверджують, що укладання цього Договору здійснюється на підставі вільного волевиявлення кожної із Сторін і при повному розумінні предмета та умов цього Договору. 3.3. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про умови доставки та умови оплати вартості доставки товару, який продається за умовами цього Договору, а також з інформацією про сам товар, а саме щодо його зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, його якості, ознайомлений з характеристиками матеріалу, з якого товар виготовлений і з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики товару і їх значення і згоден на придбання такого товару з такими характеристиками

 1. Термін і умови доставки товару, умови прийому-передачі товару

4.1. Термін протягом, якого Продавець зобов’язаний доставити Покупцеві, замовлений ним товар, озвучує менеджер при діалозі з клієнтом. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту). 4.2. Права власності на товар переходить від Продавця до Покупця з моменту прийняття такого товару Покупцем, що засвідчується підписанням відповідної товарно-транспортної накладної. Ризик випадкового псування або втрати товару, що поставляється переходить від Продавця до Покупця разом з виникненням у останнього права власності на такий товар. 4.3. Доставка товару відбувається транспортною компанією Нова Пошта. Сторони встановили, що Продавець має право самостійно визначати перевізника товару без узгодження з Покупцем. 4.3.1. Доставка товару відбувається до складу перевізника, зазначеного Покупцем в замовленні на товар (далі по тексту – «місце доставки товару»). 4.3.2. З вартістю послуги доставки відповідного товару Покупець може ознайомитися на сайті при здійсненні (оформленні) замовлення на товар. 4.3.3. У разі безпідставного неприйняття Покупцем товару доставленого (спрямованого) Продавцем (перевізником) Покупцеві або в разі повернення товару Покупцем Продавцю, за винятком випадків повернення неякісного / некомплектного / невідповідного асортименту товару, Продавець має право при поверненні коштів, сплачених Покупцем за такий товар відповідно до вимог п. 5.3. цього Договору, утримати суму понесених витрат, які представляють собою вартість доставки такого товару Покупцеві. 4.4.Повторна доставка товару Покупцеві здійснюється силами і за рахунок Покупця зі складу Продавця (або перевізника), адреса якого повідомляється Продавцем за запитом Покупця додатково. 4.5. При отриманні товару у Перевізника Покупець зобов’язаний перевірити асортимент, кількість доставленого товару на відповідність замовлення Покупця і накладної на відповідний товар, а також комплектацію товару і наявність видимих недоліків товару. Шляхом підписання Покупцем (або третьою особою) товарно-транспортної накладної / декларації / іншого документа, які підтверджує фактичне прийняття товару Покупцем (або третьою особою) від перевізника Покупець (або третя особа) підтверджує відсутність претензій за асортиментом, якістю та комплектності отриманого товару. 4.7. Прийом-передача товару за асортиментом і кількістю здійснюється відповідно до замовлення оформленого Покупцем, прийом-передача товару за якістю здійснюється відповідно до нормативно-правовими актами та нормативними документами, дія яких поширюється на товар, що є предметом даного договору, а також відповідно до умовами даного Договору.

 1. Умови та порядок взаєморозрахунків між Сторонами

5.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються в національній валюті України шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця відповідно до банківських реквізитів, зазначених у рахунку на оплату відповідного товару, наданого Покупцю Продавцем. 5.2. Датою оплати Покупцем вартості товару вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця.

 1. Якість товару, гарантійний термін товару, умови і порядок врегулювання питань щодо невідповідності товару умовам договору.

  6.1. Якість товару має відповідати ГОСТ, ТУ (нормативно-правових актів і нормативних документів), які прописані у відповідних документах (сертифікати, свідоцтва про якість і т.д.) і передбачені умовами цього Договору. 6.2. Претензії по кількості і / або асортименту і / або якості (щодо видимих недоліків товару), і / або комплектності товару Покупець зобов’язаний пред’явити продавцю в момент прийому-передачі товару від продавця Покупцеві в т.ч. за допомогою телефонного зв’язку. Шляхом укладення цього Договору Сторони за Договором встановили, що вказаний термін на пред’явлення Покупцем Продавцю претензій по кількості та / або асортименту і / або якості (щодо видимих недоліків товару), і / або комплектності товару є розумним. 6.6. Після завершення прийому-передачі товару від продавця Покупцеві, Покупець не може пред’являти претензії продавцеві за кількістю товару та / або асортименту товару та / або неналежної комплектації товару і / або недоліків товару, які могли бути виявлені Покупцем під час прийому-передачі товару. 6.10. Порядок задоволення обґрунтованої претензії Покупця здійснюються за згодою Сторін цього Договору, якщо інше не встановлено умовами цього Договору або обов’язковість певних дій не передбачена чинним законодавством України.

 1. Права і обов’язки Сторін Договору

7.1.Обов’язки Продавця: 7.1.1. Здійснити доставку товару, а також передати товар Покупцю дотримуючись умов даного Договору; 7.1.2. Дотримуватися умов Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають із умов цього Договору. 7.2. Права Продавця: 7.2.1. Вимагати від Покупця виконання і дотримання умов цього Договору, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають з умов цього Договору, належним чином і у встановлені терміни; 7.2.2. Відмовити Покупцеві в продажу товару, якого не має в наявності у Продавця або виробника товару. 7.3. Обов’язки Покупця: 7.3.1. Здійснити або забезпечити прийом товару у перевізника дотримуючись умов даного Договору. 7.3.2. Дотримуватися умов Договору та виконувати обов’язки, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають з умов цього Договору. 7.4. Права Покупця: 7.4.1. Вимагати від продавця доставки і передачі товару відповідно до умов цього Договору; 7.4.2. Вимагати від Продавця виконання і дотримання умов цього Договору, які прямо передбачені умовами цього Договору або випливають з умов цього Договору, належним чином і у встановлені терміни.

 1. Відповідальність Сторін Договору та порядок розгляду і врегулювання суперечок.

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання будь-якої з Сторін обов’язкових умов цього Договору, така Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 8.2. Сторони за цим Договором домовилися, що будь-які спори, які можуть виникнути між сторонами протягом строку дії цього Договору, можуть вирішуватися шляхом пред’явлення однією Стороною за цим Договором іншій Стороні за Договором відповідної претензії, викладеної в письмовому вигляді або в будь-який інший спосіб, передбачений умовами даного договору. Розгляд претензій здійснюється протягом 15 (п’ятнадцять) календарних днів з дати отримання претензії Стороною, на адресу якої така претензія була направлена, якщо інше не встановлено умовами цього Договору. У разі недосягнення Сторонами згоди по спору, що виник, такі суперечки і розбіжності вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

 1. Термін дії договору.

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його акцепту Покупцем і діє до моменту повного виконання Продавцем і Покупцем зобов’язань, передбачених умовами цього Договору. 9.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів. 9.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

 1. Інші умови Договору.

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті angelprof.com.ua. 10.2. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що попереджений (знаком) зі своїми правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI. 10.3. Сторони гарантують, що на момент укладення цього Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладення цього Договору. 10.4. З усіх питань, які не передбачені умовами цього Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.  

Яку інформацію ми збираємо

На нашому сайті, в разі, коли Ви входите, підписуєтеся на розсилку, робите замовлення, берете участь в акції, дослідженнях чи іншим чином контактуєте з нами, ми збираємо як особисту інформацію, так і загальні дані. Особиста інформація стосується окремого користувача – наприклад, e-mail, ім’я, адреса, номер телефону, і т.д. Такі дані ми отримуємо тільки від осіб, що надають її свідомо і за власним бажанням. Наприклад, зареєструвавшись на нашому сайті, або вказуючи ім’я та адресу із запитом на отримання e-mail розсилки.  

Підписка на e-mail розсилки

При реєстрації на нашому сайті, Ви автоматично підписуєтеся на службові розсилки (повідомлення про статус Вашого замовлення, відповідях на Ваші коментарі на сайті), а так само на розсилку Акції в магазині. Від розсилок пов’язаних з обробкою Вашого замовлення Ви не можете бути відписаним, тому що дане листування необхідно для виконання умов договору оферти: є підставою для повернень / обмінів та вирішення спірних питань. Від усіх інших розсилок Ви можете відписатися.

Згода на надання персональних даних

Для того щоб підписатися на e-mail розсилку, зробити замовлення товарів, брати участь в акціях, дослідженнях чи іншим чином взаємодіяти з нами, Ви повинні уважно ознайомитися з Вашими правами і обов’язками по обробці персональних даних, зазначених у ст. 8 З.У. «Про захист персональних даних», уважно ознайомитися з даним документом, а також висловити свою повну згоду з їх умовами. Якщо Ви не згодні з будь-яким з умов даного документа і вищезазначеного Положення про захист персональних даних, будь ласка, не надавайте особисту інформацію. Згода на використання Вашої особистої інформації Ви можете відкликати в будь-який момент. Для цього достатньо відправити повідомлення по електронній пошті, з поміткою в темі листа «Відмова від надання персональних даних», за адресою: manager.angelprof@gmail.com

Гарантія безпечного зберігання персональних даних

Ми не продаємо, не передаємо третім і не розголошуємо особисту інформацію, яку отримуємо, третім особам без Вашої попередньої згоди . Ми розкриваємо особисту інформацію тільки у випадках визначених чинним законодавством України. Ми можемо розкрити інформацію третім особам, які надають нам підтримку і послуги за допомогою яких Ви отримуєте Ваше замовлення, наприклад, служба кур’єрської доставки. Може трапитися, що ми надамо загальну інформацію про наших відвідувачів (наприклад, відсоток відвідувачів сайту жіночої статі) рекламним агентствам, бізнес партнерам, спонсорам та іншим третім сторонам, щоб налаштувати або розширити зміст і рекламу на нашому сайті для наших споживачів. Ми також можемо збирати дані з файлів веб-реєстрації (про вашому браузері, операційній системі, відвіданих Вами сторінках і т.д.), щоб зрозуміти, як відвідувачі користуються сайтом, і які його частини не є придатними найпопулярнішими.

Збір загальної інформації про відвідувачів сайту

Також ми постійно збираємо загальну інформацію, коли Ви заходите на наш веб-сайт. Процес збору таких даних відбувається за допомогою технологій cookies. Cookies – це уривки інформації, які веб-сайт передає на жорсткий диск споживача для зберігання інформації, пов’язаної з веб-сайтом. Ця технологія зберігає для майбутніх відвідувань Ваші пріоритети при перегляді певного сайту. Технологія cookies не містить особистої інформації і не може жодним чином налаштовувати вашу систему або зчитувати інформацію з Вашого жорсткого диска. Ми використовуємо cookies для визначення функцій сайту і сторінок, якими Ви найбільше цікавитеся з метою надання Вам потрібної і корисної інформації. Крім того, файли cookie використовуються, щоб зробити mammuclub.com більш зручним і безпечним. Ярлик “help/допомога/справка” на панелі більшості браузерів проінформує Вас як заборонити браузеру приймати нові cookies, як отримувати повідомлення від браузера, що Ви отримали нові cookies, або як відключити cookies. Пам’ятайте, що cookies дозволяють Вам повною мірою користуватися всіма можливостями сайту angelprof.com.ua, і ми рекомендуємо Вам залишати їх включеними.

Захист інтелектуальної власності

Сам сайт angelprof.com.ua, все і будь-які його елементи і складові (як разом так і окремо), включаючи, але не обмежуючись програмним кодом і його елементами, зображеннями, текстами, аудіо- і відеоматеріалами, є власністю власника сайту. Будь-яке використання будь-яких матеріалів або елементів сайту без відповідної угоди з власником, не допускається ні за яких обставин.